Rodzinne dylematy

Poznaj siebie zrozum innych

Niezależnie od statusu materialnego, miejsca zamieszkania czy przekonań religijnych chyba większość z nas od najwcześniejszych lat próbuje sobie skrupulatnie zaplanować swoją przyszłość, wybrać najodpowiedniejszego partnera do założenia wspólnoty rodzinnej i szereg innych istotnych kwestii, które wpłyną na nasz standard życia. Właściwie wszystko, czym się trudnimy i czego się bezustannie podejmujemy, jest inwestycją na kolejne lata, dlatego tak bardzo ważnym jest, aby każda decyzja podejmowana była z największą rozwagą i w miarę perspektywistycznym myśleniem. Taki prywatny przepis na życie, który o dziwo w wielu przypadkach wygląda bardzo podobnie lub różni się jedynie niedużymi niuansami, jest naturalną koleją rzeczy w życiu każdego młodego człowieka, stającego właśnie przed nowymi możliwościami i dorosłością, ale poniekąd już na krańcu własnego dzieciństwa. Dobre wykształcenie, satysfakcjonująca praca, a przede wszystkim rodzina, to właśnie jedne z ważniejszych atutów, które zapewniają współczesnemu człowiekowi spokój ducha.

Ciekawe artykuły:
Nastoletni dręczyciele
Dokuczanie słabszym to postawa wyuczona, a wszystkiego, co wyuczone, można się oduczyć. Zarówno prześladowcy, jak i prześladowanemu niezbędna jest pomoc. Ten pierwszy musi posiąść umiejętność współżycia z innymi bez nadużywania siły....

Pomoc rodziców
Rodzice muszą pomagać swoim dzieciom w nauce kiedy nie mogą sobie poradzić. Im młodsze one są tym bardziej trzeba je pilnować ponieważ mogą mieć problemy z organizacją czasu. Im szybciej naucza się solidności oraz samodzielności tym łatwiej...

Obozy integracyjne
Obozy integracyjne są to wyjazdy, które organizuje szkoła dla swoich uczniów. Kiedy zaczyna się rok szkolny, nauczyciele chcą, aby młodzież poznała się nawzajem. Najlepszym do tego miejscem jest grunt neutralny, czyli wyjazd. Tam na spokojnie...

Copyright@ 2013 poznajsiebiezrozuminnych.pl